Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Visie

Door het bestaande (civiel-) technische beroepsonderwijs te verdiepen, te verbreden en te verbeteren sluit dit beter aan bij de werkomgeving en door meer nieuwe studenten aan te trekken wordt de toekomst van het (civiel-) technische vak in Zuid-Nederland gewaarborgd.

Het niveau van het onderwijs neemt toe wanneer de afstand in kennis en kwaliteit tussen de (civiel-) technische opleidingen in Duitsland, België en Nederland verkleind wordt. Dit is mogelijk door intensieve en structurele kennisuitwisseling door scholen en bedrijven te bewerkstelligen.

Door ondersteuning te bieden aan zijinstromers van aangrenzende technische opleidingen waarmee zij een civieltechnische carrière kunnen volgen, wordt het beschikbare aantal technici beter over de markt verdeeld, op basis van vraag.

Met het definiëren van deze visie en bijbehorende doelstellingen wil Stichting Consul het bedrijfsleven aansporen om een actievere rol te nemen in het oplossen van een van de grootste problemen in de (civiel) technische sector, namelijk het tekort aan kundig en gekwalificeerd personeel.

Daarnaast probeert de stichting een werkveld te creëren waar professionals voldoening uit halen en waar ze trots op kunnen zijn. Hierdoor blijven ze vol overtuiging actief in de (civiel-) technische branche en fungeren als ambassadeurs die hun enthousiasme overbrengen op anderen.     

 

Doelstellingen

Het doel van de stichting is om de algemene kwaliteit, in de breedste zin van het woord, van de studenten en starters op de arbeidsmarkt in de (civiele) techniek te verhogen. Daarmee verbetert de aansluiting op het bedrijfsleven en wordt de aantrekkelijkheid van de opleidingen en het vak vergroot.

De stichting wil deze doelstelling behalen door verschillende activiteiten te ontplooien, in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven. In de basis is het focusgebied Limburg, maar uitbreiding naar de Euregio en de rest van Nederland is niet uitgesloten.

Door aandacht en energie te investeren in de (civiel-) technische studenten en starters de aantrekkingskracht van en de waardering voor het vak te vergroten en daarmee een toename van nieuwe (civiele) technici te stimuleren.

Deze doelstellingen worden gerealiseerd door het organiseren van activiteiten waar kennis, begeleiding en materieel beschikbaar wordt gesteld aan studenten en starters.